طراحی جهانی ، تکنولوژی منحصر به فرد ، سازگاری با محیط زیست از جمله قابلیت های تلفن های رومیزی پاناسونیک می باشد .

تلفن های رومیزی پاناسونیک دارایصفحه نمایشگر LCD دو سطری و یا سه سطریهستند.

این تلفن ها همچنین  دارای منشی دیجیتالهستند و باسیستم Caller IDسازگار می باشند.

از دیگر قابلیت های مورد توجه تلفن های رومیزی پاناسونیکشماره گیری سریعمی باشد .

 

گوشی تلفن مدل KX-TS880 و KX-TS881

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن مدل KX-TS500

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TSC11

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن مدل KX-T7703

تلفن رومیزی پاناسونیک
 

گوشی تلفن مدل KX-T7705

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS580

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS560

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS520

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS3282

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS620

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-TS600

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

گوشی تلفن KX-T2378

تلفن رومیزی

پاناسونیک